Uwaga !

Wszystkie wypracowania umieszczone na tej stronie są własnością właściciela Bloga i zabrania się kopiowania ich (bez odnośnika do tego bloga) za wyjątkiem zeszytów przedmiotowych.

poniedziałek, 9 kwietnia 2012

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" Analiza i interpretacja fragmentu księgi XI

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" Analiza i interpretacja fragmentu księgi XI na podstawie pytań:
1.Opisz rok 1812, wypisz z fragmentu odnoszące się do niego epitety.
1812 to rok pełen urodzaju dla państwa, zarazem pełen wojen dla żołnierzy. Cały naród oczekiwał przybycia wojsk Napoleona, które miały nieść wolność narodowi. O roku 1812 chętnie śpiewano i wspominano. Przez wielu był nazywany "niebieskim cudem"2.Opisz porę roku, wypisz z fragmentu odnoszące się do tego opisu środki stylistyczne, określ ich funkcje w tym opisie.
Wiosna jest czasem budzenia się natury do życia po zimie - czasie uśpienia. Wiosna w utworze Mickiewicza, symbolizuje przebudzenie się marzeń o wolności narodu po upadku powstania kościuszkowskiego. "O wiosno! Kto Cię widział w ten czas w naszym kraju. Pamiętna wiosno wojny, wiosno urodzaju! Zbożami, trawami, a ludźmi błyszcząca, obfita we zdarzenia, nadzieją brzemienną" Wiosna, w tym utworze stanowi tło do rozgrywających się wydarzeń. Autor do charakteryzacji wiosny używa apostrofy "O wiosno!", która jest bezpośrednim zwrotem do niej. Pojawiają się również liczne pytania retoryczne i epitety.

3. Omów postawę społeczeństwa litewskiego.
Postawa społeczeństwa litewskiego jest oparta głównie na nadziei odzyskania wolności kraju. Litwini są skłonni do poświęceń, młodzież chętnie sięga po broń, kobiety zwracają się do Boga.
(Więcej, wody lać nie umiałam)

4.Wskaż związek fragmentu z całością utworu. (Napisz, co przygotowywał na Litwie ksiądz Robak)
Fragment związany jest całością utworu po przez treść dotyczącą przygotowań do powstania prowadzonych przez księdza Robaka. Litwini byli przygotowani na przybycie wojsk Napoleona i gotowi, by chwycić za broń w walce o wolność ojczyzny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz