Uwaga !

Wszystkie wypracowania umieszczone na tej stronie są własnością właściciela Bloga i zabrania się kopiowania ich (bez odnośnika do tego bloga) za wyjątkiem zeszytów przedmiotowych.

sobota, 7 kwietnia 2012

Kierunki artystyczne w sztuce europejskiej przełomu wieku XIX i XX


Korzystając ze słownika terminów literackich wypisz cechy charakterystyczne następujących kierunków artystycznych w sztuce europejskiej przełomu wieku XIX i XX:


Impresjonizm
(chwilowe doznanie, ulotna chwila): Nazwa kierunku wzięła się z dzieła Claude Monet - "Impresja. Wschód słońca". Jest to kierunek w sztuce powstały we Francji w II połowie XIX wieku, głównie w sztukach plastycznych.
Cechy w sztuce:
-polerowność
-subiektywizm
-wzbudzanie emocji
-ukazanie wielości świateł
-rozjaśnianie kolorów i pryzmat(kolory tęczy)
-nastrojowość, pominięcie szczegółów, wyeliminowanie czerni, zatarcie konturów
-przedmioty malowane nie na podstawie wiedzy, ale tak jak wyglądają w danej chwili

Cechy w literaturze:
-nastrojowość
-muzyczność
-barwne opisy
-tematyka przyrodnicza
-koncentracja na świadomości bohatera, ukazanie świata po przez jego psychikę

Symbolizm: Kierunek w literaturze i sztuce, ukształtowany we Francji i w Belgii na przełomie XIX i XX wieku. Symbol miał być w sztuce jednostką nadrzędną, dzięki której twórca i odbiorca mogą dotrzeć do sfer nieosiągalnych dla racjonalnego poznania.
Cechy w malarstwie:
- przeciwstawienie się impresjonizmowi
-wyrażanie wartości duchowych
-deformowanie barwy i linii
-brak naśladowania rzeczywistości
-niejednoznaczność, sugerowanie uczuć, ukryty sens
-bogactwo barw, świateł i cieni
Cechy w literaturze:
-poezja środkiem poznania istoty bytu
-odrzucenie racjonalizmu
-bardzo ważny nastrój, często posępny, ponury
-światopogląd dekadencki
-negacja rygorów formalnych
-synestezja
-ukazywanie marzeń, snów, podświadomości
-eliminacja opisowości, zamiast opisu - symbol
-odrzucenie programowości i tendencyjności
-nastrojowość, wieloznaczność refleksji

Parnasizm: to pierwotnie nazwa francuskiej grupy poetyckiej, a później prądu literackiego zapoczątkowanego we Francji w okresie modernizmu pomiędzy romantyzmem, a symbolizmem.
Cechy w literaturze:
-najważniejsza jest zewnętrzna doskonałość formy
-ozdobność
-antyromantyzm(niechęć do liryzmu, emocjonalizmu)
-obiektywizm
-liryka opisowa
-nawiązanie do antyku i kultur egzotycznych
- "sztuka dla sztuki", dla samego piękna, najważniejsza jest estetyka

Ekspresjonizm(
dłuższe doznania, niż w przypadku impresjonizmu): Kierunek w literaturze i sztuce w latach trzydziestych XX wieku rozwinął się w Niemczech, jednak jego początki widoczne są już u wielkich twórców schyłku XIX wieku.
Cechy w sztuce:
-deformacja kształtów
-ekspresja i subiektywizm
-jaskrawe, ostre, kontrastowe barwy
-wyrazista linia
Cechy w literaturze:
-przedstawia jaskrawe stany psychiczne
-celem było wyrażenie przeżyć
-zmieszane style i gatunki (melanż)
-nawiązania do sztuki ludowej i średniowiecza
-subiektywizm
-tendencje mistyczne
-krytyka cywilizacji, karykatura, groteska
-styl ekstatyczny, dynamiczny, ekspresywny
-halucynacje, wizje, rozszczepienie osobowości

Naturalizm: kierunek literacki w II połowie XIX wieku, polegający na fotograficznym odzwierciedleniu rzeczywistości w dziełach literackich.
Cechy w literaturze:
-brak komentarza odautorskiego
-brak moralistyki
-ograniczenie fikcji na rzecz dokumentu
-poszerzenie tematyki i zjawiska patologiczne, opisy marginesu społecznego
-drastyczne słownictwo, żargon
-pesymizm
-człowiekiem kierują popędy, instynkt
-rzeczywistość ukazana bez jakichkolwiek upiększeń
-lubowanie się w "brzydkich" tematach
-ukazanie anomalii społecznych
-erotyka sprowadzona do biologizmu
-analiza psychologiczna bohatera

Secesja:styl w sztuce modernistycznej i kulturze powstały we Wiedniu. Kierunek przetrwał tylko dziesięć lat od 1895-1905, ale szybko rozprzestrzenił się w różnych krajach europy.
Cechy:
-giętka, wijąca się, układająca się w miękki kontur linia
-płaskość, brak głębi i światłocienia
-wzorowanie się na drzeworytach japońskich
-motywy roślinne i zwierzęce
-pastelowe barwy

Synestezja: odbieranie wrażeń zmysłowych różnego typu przy bodźcu działającym na tylko jeden zmysł.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz