Uwaga !

Wszystkie wypracowania umieszczone na tej stronie są własnością właściciela Bloga i zabrania się kopiowania ich (bez odnośnika do tego bloga) za wyjątkiem zeszytów przedmiotowych.

niedziela, 8 kwietnia 2012

Analiza i interpretacja fragmentu artykułu "My i Wy" Aleksandra Świętochowskiego


Analiza i interpretacja fragmentu artykułu "My i Wy" Aleksandra Świętochowskiego na podstawie pytań:

1.Wymień cechy i postawę:
a)pokolenia młodych
b)pokolenia starych

a)Pokolenie młodych jest nieliczne, uwolnione z układów towarzyskich, czy też społecznych. Otwarcie wypowiadają swoje uwagi, co czyni ich odważnymi, śmiałymi, bezkompromisowymi, będącymi bez lęku wobec sądów i ocen.

b)Pokolenie starych w przeciwieństwie do młodych jest liczne, ograniczone układami i zobowiązaniami, są tchórzliwi, bojący się ocen i osądu.2.Wypisz cele, jakie towarzyszą:
a)Młodym
b)"Starym"

a)
- pragną "nauki i pracy w społeczeństwie"
-pragną "wywołać siły nowe, zużytkować istniejące"
- pragną iść do przodu, walczą o postęp
- chcą kierować "uwagę przed siebie, a nie poza siebie"

b)
-W literaturze żądają "spokoju i nieruchomości"
-Każą "wszystkim patrzeć w przeszłość i szanować jej błędy"

3.Wyjaśnij, dlaczego wypowiedź Świętochowskiego stanowi manifest pokolenia młodych.

Tekst jest przykładem manifestu pokoleniowego, ponieważ zawiera założenia programowe i postulaty, określające tożsamość pokolenia, mającego charakter publicznej odezwy.

4.Wypisz z tekstu (zacytuj) przykłady metaforyki drogi i metaforyki wojny. Wyjaśnij, co owe metafory znaczą, jak należy je rozumieć.

Drogi:
-"Czy idąc tak odmiennymi drogami, możemy się spotkać [...]?"
-"[...] między naszymi obozami popalone mosty, pozrywane groble"
-"Ustąpcie, więc z drogi wszyscy, którzy ją tylko zawalać możecie, inni dopędzajcie tych, którzy prędzej od was biegną"
-młodość [...] pędzi w szalonych skokach"
Metaforyka drogi w artykule Świętochowskiego symbolizuje postęp i rozwój pokolenia młodych. Młodzi zdają sobie sprawę z tego, że dzieli ich pokoleniowa przepaść, ich drogi nigdy się nie spotkają, ponieważ drogi tych dwóch pokoleń są zupełnie odmienne (Młodzi pragną czegoś innego, niż pokolenie starych, oba te pokolenia nie rozumieją swoich wzajemnych potrzeb i spojrzenia na świat). Według młodych to stare pokolenie blokuje im drogę do rozwoju i postępu.

Wojny:
- "[...] zdefiniować cel walki [...]"
- "[...] między naszymi obozami popalone mosty, pozrywane groble"
Metaforyka wojenna podkreśla przede wszystkim różnicę między pokoleniem "młodym", a "starym". Między tymi dwoma pokoleniami, toczy się zażyły bój o przekonania.

5.Wypisz z tekstu językowe środki retoryczne i określ ich rolę w tekście.
- pytania retoryczne: "Pytamy się, co wyście w tej mierze zrobili, wy, opiekunowie sentymentalnych powieści i zagważdżającej mózgi polityki? Czy to takie mają być tytuły waszej zasługi, takie dowody, które mają nas przekonać o waszej wielkości?"
- wykrzyknienia: "Nigdy!"
- paradoksy: "każdy jej błąd jest ojcem nowej prawdy [...]"
- apostrofy: "Pytamy się, co wyście w tej mierze zrobili, wy, opiekunowie sentymentalnych powieści i zagważdżającej mózgi polityki?"
- paralelizmy składniowe: "My jesteśmy młodzi, nieliczni, nierządzący się widokami materialnych korzyści [...]", "Wy jesteście starzy, liczni, krępowani między sobą tysiącem niewidzialnych nici[...]"
- parafraza: "Krzyczą, więc czują - czują, więc żyją"
Środki retoryczne oddają gwałtowność uczuć i burzliwość toczącego się sporu.

Ocena: 4

1 komentarz: