Uwaga !

Wszystkie wypracowania umieszczone na tej stronie są własnością właściciela Bloga i zabrania się kopiowania ich (bez odnośnika do tego bloga) za wyjątkiem zeszytów przedmiotowych.

czwartek, 13 września 2012

Joseph conrad - "Jądro ciemności" Analiza i interpretacja


Na podstawie początkowego fragmentu rozdziału I, scharakteryzuj przybrzeże Tamizy w pierwszym wieku naszej ery i u schyłku XIX w. oraz zwróć uwagę na sposób przedstawienia tego miejsca(wykorzystane środki stylistyczne, słowa klucze). Jakie wnioski wynikają z zestawienia obu opisów.


Obszar nad Tamizą
Charakterystyka miejsca
Sposób przedstawienia,
wykorzystane środki stylistyczne
I w. n.e.
Lasy, bagna, dzicz, puszcza, mielizny, mokradła, mgła, burze, choroby, wszech ogarniająca ciemność
Powtórzenia, wyliczenia, porównania, epitety, hiperbole
Schyłek wieku XIX
Ogarniająca ciemność, mrok, światła miasta, miasto wzdłuż rzeki, teren ucywilizowany, mgła
Epitety nacechowane negatywnie
Słowa klucze: mgła, ciemność, dzicz, śmierć
Wnioski: Przybrzeże Tamizy z puszczy, trzęsawisk przeobraziło się w nowoczesne miasto, które wciąż jawi się jako przestrzeń ciemna, w której tkwi zło, niegdyś natura, dziś cywilizacja. Obszar widziany przez Rzymian w I w. n.e. przypomina wizję Afryki z perspektywy Europejczyków.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz