Uwaga !

Wszystkie wypracowania umieszczone na tej stronie są własnością właściciela Bloga i zabrania się kopiowania ich (bez odnośnika do tego bloga) za wyjątkiem zeszytów przedmiotowych.

środa, 19 września 2012

Joseph conrad - "Jądro ciemności" Analiza i interpretacja


Temat: Refleksja o naturze człowieka w "Jądrze ciemności". Rozwijając temat, scharakteryzuj Kurtza oraz zwróć uwagę na przyczyny jego upadku i postawę narratora wobec tego bohatera. Wykorzystaj znajomość utworu.

aaaaa"Jądro ciemności" Josepha Conrada jest to powieść, w której przeważa symbolizm. Narrator personalny, którym jest Marlow opowiada załodze swojego statku historię, w którą przenosi się za pomocą retrospekcji. W tym momencie poznajemy cel podróży Marlowa do Konga, którym było sprowadzenie chorego Kurtza do Europy. Marlow poznaje różne opinię o Kurtzie, a jego osobiste poznanie wywołuje w nim refleksje na temat złożoności ludzkiej natury.

aaaaaW podanym fragmencie Kurtz został ukazany jako człowiek chory prawie umierający. Zarówno siły psychiczne jak i fizyczne powoli go opuszczały. "[…] „dzicz popieściła – i oto zwiądł, zagarnęła go”[…]" cytat ten nie oznacza nic innego jak kulturowy i moralny upadek Kurtza. Wyruszając w dzicz, gdzie prawo moralne ludzi cywilizowanych zostało wyparte przez prawo natury "silniejszy wygrywa" spowodowało zatracenie się bohatera w dzikim świecie. Kurtz oślepiony poczuciem władzy pozwala sobie na całkowity brak humanitaryzmu. Ścięte głowy znajdujące się przed domem handlarza są unaocznieniem jego bezduszności.
"[…] „Moja Narzeczona, moja kość słoniowa, moja stacja, moja rzeka, moje..” wszystko należało do niego.[…]" Egocentryzm Kurtza dał mu fałszywe poczucie władzy nad dziczą, gdyż nie można przywłaszczyć sobie dzikiej i nieokiełznanej natury. Sam narrator dostrzega komizm, gdyż Kurtz nie zdawał sobie sprawy z tego, ile „czarnych potęg uważało go za własność”. Kurtz przeszedł na stronę zła przez własną chciwość i chęć wzbogacenia się. Dzicz ujawniła jego ciemną stronę charakteru, był bezwzględny i okrutny, sam narrator mówi o nim: „Kurtz zajął wysokie miejsce wśród szatanów tego kraju” Świadomość pełnej samowoli i samotności doprowadziły Kurtza do zguby. Z osoby ambitnej i utalentowanej stał się osobą słabą, której zabrakło zarówno siły jak i odwagi, by sprostać zadaniu jakie na nim ciążyło. Narrator uważa, że tylko człowiek silny psychicznie jest w stanie wytrwać w dziczy przy niezmienionych wartościach i chęci krzewienia tej samej idei. Marlow uważa, że Kurtz „tkwi w nieprzeniknionej ciemności”– która jest symbolem moralnego zła i zepsucia, jednakże bohater przed samą śmiercią uświadamia sobie swój upadek. Dla Marlowa Kurtz pozostanie osobą "niepospolitą", która go fascynuje. Narrator zauważa też z jaką łatwością Kurtz zjednywał sobie ludzi poprzez piękne mowy czy też tyranię. I być może właśnie, dlatego w oczach Marlowa, Kurtz będzie fascynującą postacią, o której nie sposób zapomnieć.
aaaaaReasumując Kurtz przybywa do Afryki jako młody, inteligentny podróżnik pełen idei krzewienia postępu. Jednak szybko jego szlachetne motywy zmieniają się w poczucie własnej wyższości. Ponadprzeciętny geniusz staje się szaleńcem, który grabi, morduje i czuję się bezkarny w swoim postępowaniu. Nie chce wrócić do świata białych. Jego metamorfoza jest spowodowana jego dość słabym charakterem. Warto też zauważyć, że w każdym człowieku jest zarówno dobro jak i zło, rozwój oblicza jest spowodowany warunkami w jakich znalazła się dana jednostka. Stojąc na wyższym szczeblu cywilizacyjnego rozwoju, przekonany o swej wyższości, daje się uwieść "siłą zła". Marlow oddając się refleksją na temat przewrotności natury ludzkiej, uświadamia sobie jak łatwo jest stracić człowieczeństwo.


Ocena: 4

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz