Uwaga !

Wszystkie wypracowania umieszczone na tej stronie są własnością właściciela Bloga i zabrania się kopiowania ich (bez odnośnika do tego bloga) za wyjątkiem zeszytów przedmiotowych.

wtorek, 2 kwietnia 2013

Analiza i interpretacja "Czego chcesz od nas Panie..." Jana Kochanowskiego

1. Wskaż podmiot mówiący i adresata 

Podmiot liryczny utworu przemawia w imieniu własnym i imieniu zbiorowości.
Adresatem tego tekstu jest Bóg. Zwrot do lirycznego "Ty" potwierdzony drugą osobą liczby pojedynczej.
Zwrot "Panie", zaimki "Ty", "Tyś".2. Nazwij rodzaj liryki ze względu na miejsce podmiotu i ze względu na temat.

Jest to liryka, w której podmiot zwraca się do określonego adresata, o tematyce religijno-filozoficznej. Ma charakter hymnu na cześć Boga i jego dzieła, jakim jest świat.

3.Scharakteryzuj obraz świata  - boskiego dzieła wyłaniający się z utworu.

 Świat jest ogromny(otchłanie, morza,ziemia, niebo), piękny "Tyś niebo zbudował i złotymi gwiazdami pięknie uhaftował", różnorodny, uporządkowany - panuje w nim harmonijna równowaga "Biały dzień a noc ciemna, swoje czasy znają", ma charakter cykliczny, bezpieczny "w brzegach morze stoi a zaznaczonych granic przeskoczyć się boi". Dostatni, hojny "Wino jesień jabłka rozmaite dawa", zbudowany sensownie "mocna rasa na mdłe zioła padnie"

4.Scharakteryzuj wizerunek Boga w wierszu.

Bóg to artysta, który stworzył świat z niczego, wywodząc z swojej genialnej wyobraźni jego doskonały kształt. Jak dbały o każdy szczegół rzemieślnik zrealizował swój plan krok po kroku. Chojny i dobry Pan obdarza obficie swoimi darami ludzi. "Pan wszystkiego świata, twórca ładu i porządku w świecie" mądry dobroczyńca, pozwalający człowiekowi korzystać z dobrodziejstw i uroków stworzonego przez siebie świata i cieszyć się jego pięknem.

5.Określ miejsce i rolę człowieka w świecie w kontekście wiersza.

W tak ukazanym świecie nie ma rozdźwięku między człowiekiem, a Bogiem. Człowiek to najdoskonalszy twór Boga powołany przez niego nie do cierpienia czy walki, lecz do szczęścia.
Człowiek czuje dobroć Boga, jego łaskę, jego opiekę, może więc czuć się szczęśliwy i jest szczęśliwy. 

6. Określ uczucia i postawę podmiotu mówiącego. Omów język i budowę utworu.

- Wdzięczność dla Boga - stwórcy
- Uwielbienie dla Boga - artysty
- Radość życia
- Poczucie małości człowieka wobec doskonałości świata poprzez, który objawia się doskonałość Boga
- Miłość Boga

Poczucie bezpieczeństwa, szczęścia i optymizmu, jakie zawiera się w tym hymnie pochwalnym na cześć stwórcy i jego dzieła znalazło odzwierciedlenie w języku: zdania są w większości oznajmujące, rozwinięte, koniec wersu pokrywa się z końcem zdania, brak zakłócających spokój przerzutni, pytania retoryczne na początku i wykrzyczenia na końcu utworu, podkreślają jego nastrój. Wiersz składa się z 27 strof czterowersowych, wersy długie, rymy dokładne.
Piękno świata podkreślają liczne epitety np. "złote gwiazdy", "kłosiany wiecu", Metafory np. "Tyś niebo zbudował i złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował" i personifikacje " w kłosianym wieńcu, lato chodzi"


7.Wyjaśnij, dlaczego utwór Jana Kochanowskiego jest wyrazem renesansowego optymizmu. 

Hymn jest wyrazem renesansowego optymizmu, opierającego się na zaufaniu do boskiej opaczności. Z wiersza emanuje optymistyczna wiara w przyszłość wynikająca z przekonania o opiece boskiej.
Podmiot liryczny wyraża w imieniu wszystkich ludzi miłość do Boga i wdzięczność oraz głosi jego chwałę prosząc, by zawsze otaczał ich swoją opieką. Kochanowski w swoim utworze przedstawił obraz rzeczywistości ortodoksyjnej, w której człowieka, jeśli tylko podda się woli Boga nie może spotkać nic złego.

Uwaga: Ta interpretacja pochodzi z mojego zeszytu z pierwszej klasy. Z czasów, gdy patrząc się na zegarek modliłam się o dzwonek, a "np" wydawało mi się największym darem losu, więc proszę podchodzić ostrożnie do tej interpretacji, bo zawiera śladowe ilości błędów stylistycznych i gramatycznych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz