Uwaga !

Wszystkie wypracowania umieszczone na tej stronie są własnością właściciela Bloga i zabrania się kopiowania ich (bez odnośnika do tego bloga) za wyjątkiem zeszytów przedmiotowych.

wtorek, 8 lipca 2014

Lev Manovich - Język nowych mediów [Opracowanie]

Nowe media: Internet, witryny WWW, multimedia komputerowe, gry komputerowe, CD-ROM-y i DVD, wirtualna rzeczywistość, książki elektroniczne;

Nowe media - teksty rozpowszechniane przy użyciu komputera np. zdjęcia nagrane na płytę CD; Powstały w wyniku przecięcia się dwu odrębnych procesów - historii technik obliczeniowych i historii technologii medialnych. Mają swój początek ok. 1830 roku wraz z maszyną analityczną Babbage'a i wynalezieniem dagerotypu Daguerre'a;

Komputerowa rewolucja medialna przekształca wszystkie typy komunikacji, w tym: pobieranie danych, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję, przekształca również wszystkie media - teksty, nieruchome i ruchome obrazu, dźwięki i konstrukcje przestrzenne.Opis mediów:
- reprezentacja numeryczna - wszystkie nowe media mają postać cyfrową niezależnie czy są tworzone na komputerze, czy skonwertowane ze źródeł analogicznych;
*może być zapisane językiem matematycznym;
*może być poddany obróbce algorytmicznej np. obróbka zdjęć;

- Digitilizacja - próbkowanie (częstotliwość próbkowania - rozdzielczość) + kwantyzacja (przypisanie wartości liczbowej)

- kodowanie ciągłe (tylko: fotografia, rzeźba) i nieciągłe;

- modularność - składają się z niezależnych od siebie części, które składają się z mniejszych też niezależnych i tak dalej, aż do poziomu niepodzielnego - pikseli, punktów 3D, znaków tekstowych;

- automatyzacja - wykonywanie powtarzających się czynności przez komputery, np. generatory stron, booty itd. wpływa na to m.in. programowanie strukturalne (Swoją drogą to jedna z nadrzędnych zasad "dobrego programisty"), można kojarzyć ze "sztuczną inteligencją";

- wariacyjność (płynność, zmienność) - obiekt nowych mediów nie jest czymś ustalonym raz na zawsze, występuje w wielu odmiennych od siebie wersjach, których liczba może być w teorii nieskończona. Przykłady zasad:
*Elementy mediów są przechowywane w medialnej bazie danych;
*Możliwe jest rozdzielenie poziomu zawartości (danych) i poziomu interfejsu. Te same dane mogą być wykorzystane do stworzenia wielu interfejsów.
*Informacje o użytkowniku mogą zostać użyte przez program komputerowy do automatycznego dopasowania struktury medium oraz tworzenia jej elementów. np. kinekt, strony www;
*Topologia drzewa (interaktywność wyboru z menu);
* Hipermedia - dokument połączony za pomocą hiperłączy (odnośników). Szczególnym przypadkiem jest tu Hipertekst, ponieważ wykorzystuje tylko jedno medium - tekst;
* Uaktualnienia i poprawki;
* Skalowalność obiektów - wyświetla to samo w różnych rozmiarach;

- transkodowanie ( "tłumaczenie czegoś na inny format") kulturowe - nowe media składają się z dwóch warstw: warstwy komputerowej (proces, pakiet transmisji danych, sortowanie, dopasowywanie, funkcja i zmienna, język komputerowy i struktura danych) oraz warstwę kulturową (enyklopedia i opowiadanie, fabuła i wątek, kompozycja i punkt widzenia, mimesis i katharsis, komedia i tragedia); Warstwy te oddziałują na siebie w rezultacie tworzą nową kulturę komputerową - mieszankę znaczeń ludzkich i komputerowych;

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz